POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER SAMT OM COOKIES

Her hos Altia Denmark er vi forpligtede på at beskytte personoplysninger tilhørende vores kunder, interessenter og andre kontakter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan Altia Denmark behandler dine personoplysninger, når du kontakter os for at få kundesupport, anvende vores tjenester eller på anden måde har transaktioner eller interaktion med os. Den beskriver også, hvordan webstedsanalyse og cookies anvendes på Altia Denmark’s websted. Vi anbefaler, at du læser denne Politik om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, fordi den indeholder vigtig information om dine personoplysninger. Hvis du ikke er enig i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, bedes du undlade at forsyne Altia Denmark med dine personoplysninger.

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Den dataansvarlige

Altia Denmark A/S, Bredevej 2D, 2830 Virum, Danmark, er den dataansvarlige vedrørende dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, bedes du kontakte os på +45 8880 3600 (omstillingsbord) eller sende en meddelelse til info@altiadenmark.com.

Begrundelser og formål med behandlingen

Generelt kan du besøge vores websted uden at skulle sende nogen personoplysninger. Men du kan frivilligt gøre dette ved at kontakte vores kundesupport eller ved at interagere med os på en anden måde. I sådanne tilfælde behandler Altia Denmark dine personoplysninger af en eller flere af følgende årsager:

 • overensstemmelse med Altia Denmark’s retlige forpligtelser
 • opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Altia Denmark
 • Altia Denmark's legitime interesser.

Baseret på ovennævnte begrundelser kan Altia Denmark behandle dine personoplysninger med henblik på et eller flere af følgende formål:

 • Kundesupport – Vi vil muligvis anvende dine personoplysninger til at kommunikere med dig, når du kontakter os for at få kundesupport.
 • Transaktioner – Hvis du repræsenterer en virksomhed, vil vi muligvis behandle dine personoplysninger med henblik på at forsyne din virksomhed med vores produkter eller tjenester, købe din virksomheds produkter eller tjenester eller for at gøre, hvad der i øvrigt er nødvendigt med henblik på at opfylde en kontrakt mellem din virksomhed og Altia. Vi opbevarer desuden registreringer af dine køb eller salg, betalings- og leveringsoplysninger, aftaler mellem din virksomhed og Altia samt din kommunikation og anden interaktion med os. Bemærk venligst, at alle sådanne transaktioner og interaktioner kan være i den virksomheds navn, som du repræsenterer, men at de kan indeholde dine personoplysninger.
 • Anden administration vedrørende vores virksomhed – Baseret på Altia Denmark’s legitime interesser, og forudsat at sådanne legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser, fundamentale rettigheder eller frihedsrettigheder som registreret person, vil vi muligvis behandle dine personoplysninger med henblik på at registrere, undersøge og forhindre ulovlige aktiviteter samt forsvare Altia Denmark’s interesser, f.eks. i forbindelse med retssager.

Indsamling og opbevaring af data

De indsamlede data omfatter de personoplysninger, som du har formidlet til os (f.eks. dine kontaktoplysninger). Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt af hensyn til de formål, der er angivet ovenfor, medmindre gældende lov fastsætter en længere opbevaringsperiode. I særdeleshed vil vi muligvis opbevare dine personoplysninger i en hvilken som helst periode, som måtte være nødvendig med henblik på at dokumentere, udøve eller forsvare Altia Denmark's retlige forpligtelser.

Modtagere og videregivelse

Dine personoplysninger modtages af de Altia Denmark-medarbejdere, der skal behandle dine personoplysninger med henblik på de formål, der er angivet ovenfor. Vi kan videregive dine personoplysninger som følger:

 • Koncernvirksomheder og underleverandører – Vi vil muligvis videregive dine personoplysninger til virksomheder i Altia-koncernen samt til Altia Denmark’s underleverandører, der behandler personoplysninger på Altia Denmark’s vegne med henblik på formål, der er angivet ovenfor. Sådanne underleverandører kan omfatte virksomheder, der faciliterer dine ordrer, transportvirksomheder samt virksomheder, der analyserer og administrerer markedsføring for os. Videregivelse af personoplysninger kan omfatte brug af ressourcer og servere, der er placeret uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger videregives til lande/områder uden for EU/EØS, vil vi sørge for, at en sådan videregivelse af data overholder gældende lovgivning (bl.a. ved brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser).
 • Myndigheder - Vi er muligvis forpligtede til at videregive dine personoplysninger til myndigheder i henhold til gældende lovgivning eller for at kunne reagere i forbindelse med retssager.
 • Fusioner og virksomhedsovertagelser – I tilfælde af et eventuelt salg, konsolidering eller rekonstruktion af vore virksomheder (f.eks. i forbindelse med fusioner og overtagelser), vil vi muligvis videregive dine personoplysninger til mulige eller faktiske købere eller til deres rådgivere, hvor det er relevant.

DINE RETTIGHEDER

Med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger har du følgende rettigheder alt efter, hvor det er relevant og underlagt mulige begrænsninger, der er baseret på gældende lovgivning:

 • Retten til at tilbagekalde samtykke – Hvis og i den udstrækning, som behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke.
 • Retten til adgang – Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, der behandles af Altia Denmark.
 • Retten til at anmode om rettelser – Du har ret til at anmode Altia Denmark om at rette dine personoplysninger, hvis disse er ukorrekte, ufuldstændige eller på anden måde unøjagtige, og du har ret til at få eventuelle ufuldstændige personoplysninger gjort fyldestgørende.
 • Retten til at slette data samt begrænsning af behandling – Du kan anmode Altia Denmark om at få slettet de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller om at begrænse den måde, som Altia Denmark anvender dine personoplysninger på, f.eks. hvis der ikke længere er et retsgyldigt grundlag for behandlingen, eller hvis dataene ikke længere er nødvendige med henblik på at opfylde de oprindelige formål for behandlingen, medmindre Altia Denmark har en lovbestemt ret eller en retlig forpligtelse til at opbevare og behandle sådanne data.
 • Retten til at gøre indsigelse – Med begrundelse i din særlige situation har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Altia Denmark kan afvise en sådan anmodning og fortsætte behandlingen, dersom dette er begrundet i lovgivningen.
 • Retten til dataportabilitet – Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de personoplysninger, som du har leveret til Altia, og til at overføre disse til en anden dataansvarlig.
 • Retten til at klage – Du har ret til at indgive en klage vedrørende Altia Denmark’s behandling af personoplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndighed i det EU-medlemsland, hvor du er bosiddende, eller hvor din arbejdsplads er placeret, vedrørende en påstået krænkelse af gældende lovgivning.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte Altia Denmark jf. afsnit 2.1 ovenfor.

WEBSTEDSANALYSE OG COOKIES

Vi anvender webstedsanalyse på Altia Denmark’s websted til at indsamle tekniske oplysninger og andre anonyme oplysninger om brugen af webstedet (såsom brugernes placeringer, tidspunkter og præferencer). Webstedet anvender også cookies, som er tekstfiler, der overføres til din computer, samt cookie-lignende filer og -teknologier med henblik på at analysere, hvordan webstedet anvendes. Vi betegner generelt disse filer som “cookies”. Webstedet anvender følgende cookies: Google Tag Manger, Google Analytics og New Relic.

Målet med at bruge cookies er at forbedre webstedet og brugeroplevelsen, at fejlsøge tekniske problemer, analysere tendenser og administrere webstedet. Anvendelsen af cookies kan ikke identificere brugerne af webstedet – og dette er heller ikke formålet. Hvis du besøger webstedet, og dine browserindstillinger accepterer cookies, anser Altia Denmark dette for at være en accept af brugen af cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser til at deaktivere dem. Bemærk venligst, at dersom du deaktiverer cookies, kan det forhindre dig i at anvende visse tjenester på webstedet.

OPDATERINGER

Da Altia Denmark kontinuerligt søger at forbedre sine databehandlingsaktiviteter, vil vi muligvis ændre denne Politik om beskyttelse af personoplysninger. Vi håber, at du fra tid til anden vil gennemgå denne Politik om beskyttelse af personoplysninger med henblik på at tjekke eventuelle ændringer.

Back to top

Velkommen

Denne hjemmeside indeholder information om drikkevarer, som henvender sig til dig der er fyldt 18 år.

Ja, jeg er fyldt 18 år

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere