Vilkår og betingelser

Tak, fordi du besøger Altia Denmark’s websted (altiadenmark.dk). Disse vilkår og betingelser gælder for alt indhold og al anvendelse af webstedet. Ved at tilgå og benytte webstedet accepterer du disse vilkår.

Hvis du ikke er enig i vilkårene, bedes du undlade at benytte webstedet. Webstedet drives af Altia Denmark A/S, Bredevej 2D, 2830 Virum, Danmark, herefter kaldet "Altia". Altia kan efter eget skøn når som helst ændre, redigere, tilføje eller fjerne enhver del af disse vilkår. Gennemgå venligst disse vilkår fra tid til anden, da alle disse ændringer er bindende for dig som bruger af webstedet:

 1. Du skal være personligt myndig for at benytte webstedet. Du må udelukkende tilgå webstedet med henblik på din personlige og ikke-kommercielle anvendelse. Ved at tilgå webstedet anerkender du også, at Altia er fortaler for et ansvarligt alkoholforbrug.
   
 2. Ud over din personlige og ikke-kommercielle anvendelse har du ikke tilladelse til at kopiere, reproducere, distribuere, genpublicere, uploade, poste eller overføre nogen af materialerne fra webstedet uden forudgående, skriftligt tilsagn fra Altia. Dog er anvendelse af pressemeddelelser og andre materialer på webstedet tilladt i forbindelse med offentlig kommunikation, såfremt kilden til oplysningerne er blevet angivet.
   
 3. Enhver rettighed, adkomst og interesse (inkl. men ikke begrænset til ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder) til/i alle materialerne på webstedet (inkl. men ikke begrænset til logoer, varemærker, designs, tekst, fotos og grafiske billeder) ejes af Altia. Hverken adkomst eller de intellektuelle ejendomsrettigheder overføres til dig, når du tilgår og anvender webstedet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, er reserverede.
   
 4. Materialerne på webstedet stilles til rådighed "som de er og forefindes" uden nogen garantier eller repræsentationer, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Altia garanterer ikke for, at de funktioner, der findes på webstedet, fungerer uden afbrydelse eller er fri for fejl, at indholdet er korrekt, præcist og pålideligt, eller at webstedet og den server, der stiller webstedet til rådighed, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Derfor – og i det maksimalt tilladte omfang i henhold til gældende lovgivning – frasiger Altia sig alle repræsentationer og garantier vedrørende webstedet, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for nøjagtighed, fejlfrihed, egnethed til et bestemt formål samt ikke-krænkelse. Desuden påtager Altia eller Altias koncernvirksomheder eller deres respektive ledere, direktører medarbejdere, aktionærer eller repræsentanter sig ikke noget erstatningsansvar i forbindelse med skader (inkl. men ikke begrænset til direkte, indirekte eller tilfældige skader, følgeskader og pønalt begrundede skader), tab, beskadigelse eller kvæstelse, der stammer fra eller skyldes adgangen til, brugen af eller den manglende evne til at bruge webstedet, eller som skyldes en hvilken som helst mangel i ydelsen, fejl, forsømmelse, afbrydelse, defekt eller forsinkelse, hvad angår den driftsmæssige overførsel af webstedet, eller computervirus.
   
 5. Webstedet kan indeholde links fra websteder, der drives af tredjepart. Sådanne links stilles til rådighed udelukkende som en service til dig. Altia har ikke gennemset alle sådanne tredjeparts-websteder og hverken kontrollerer eller er ansvarlig for disse websteder eller deres indhold eller tilgængelighed. Altia fremsætter derfor ikke nogen erklæringer vedrørende sådanne tredjeparts-websteder eller noget materiale på disse websteder eller om nogen resultater, der kan opnås som følge af brugen af dem. Hvis du beslutter dig til at tilgå nogen af de tredjeparts-websteder, der er links til fra Altias websted, bærer du selv det fulde ansvar for det.
   
 6. Enhver rettighed, adkomst og interesse, inkl. men ikke begrænset til alle intellektuelle ejendomsrettigheder (inkl. rettigheder til at ændre og yderligere tildele eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til eventuelle bemærkninger, forslag, idéer (inkl. idéer vedrørende produkter og reklamer) eller andet materiale, der kommunikeres via webstedet eller på anden måde sendes til Altia, vil blive Altias eksklusive ejendom. Altia er ikke forpligtet til at behandle sådant materiale fortroligt, og Altia vil ikke være ansvarlig for nogen anvendelse eller afsløring af materialet, og Altia er ikke forpligtet til at komme med nogen form for godtgørelse, modydelse eller anerkendelse vedrørende materialet. Du accepterer ikke at sende noget materiale, der er eller kan anses som værende krænkende, ulovligt, truende, ærekrænkende, injurierende, diskriminerende, obskønt, pornografisk, blasfemisk, som krænker fortroligheden eller privatlivet, eller som kan udgøre eller anspore til kriminel, ulovlig opførsel, eller materiale, der indeholder spam eller reklameindhold. Du anerkender, at du bærer ansvaret for ethvert materiale, som du sender, og at du bærer det fulde ansvar for sådanne materialer, herunder dets lovlighed, pålidelighed og originalitet.
   
 7. Du må ikke misbruge webstedet (inkl. men ikke begrænset til hacking).
   
 8. Disse vilkår finder anvendelse og fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark. Tvister, der opstår i forbindelse med disse vilkår, skal alene afgøres ved de danske domstole.
Back to top

Velkommen

Denne hjemmeside indeholder information om drikkevarer, som henvender sig til dig der er fyldt 18 år.

Ja, jeg er fyldt 18 år

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere